En hemkomst

Blog_VK_20140124”Hundra kärl, hundra resor över världen, hundra bidrag till en bättre värld – under invigningshelgen av 2014 på Västerbottens museum går konstnärens Monica L Edmondsons mångåriga projekt om hemkänsla och tillhörighet i mål.”
Artikel ”En hemkomst”  i Västerbottens-Kuriren av Sara Meidell den 24 januari 2014 sid. 40

100 MIGRATORY i glasbranschens egen tidskrift

Photo: Carl-Johan Utsi

Photo: Carl-Johan Utsi

100 MIGRATORY finns i glasbranschens egen tidskrift GLAS – Arkitektur Design Miljö Teknik nr.1 2013 på mittuppslaget sid.38-39. Det kommer finnas en artikel skriven om Glasakademin på www.tidningenglas.se vilken är en organisation för svenska glaskonstnärer, konsthantverkare och designers där jag är medlem. Tyvärr fick de inte med fotografens namn som är Carl-Johan Utsi.

Röhsska museet Bookazine

Web_Bookazine_4_2013Röhsska museet Bookazine nr. 4 2013 sid. 12-13

Expedition konst inledd

Ur VK 23 februari 2012

Ur VK 23 februari 2012

Ur VK

Ur VK

23 februari 2012 var det en artikel i VK ”Glasklart på fjället” på sid. 25 – 27 om konstprojektet 100 MIGRATORY – ett lokalt och globalt förankrat konstprojekt om ursprung och migration. Reportaget av Sara Meidell handlar om resan till Ulldevis lågfjällsområde med de hundra kärlen av glas.

Dagen efter är 100 MIGRATORY nämnt i samma tidnings kulturkrönika av S.MeidellNär snö och kyla bestämmer livsvillkoren. Utdrag ur texten här: En vecka innan världens blickar skulle riktas mot Umeå i fascination inför en annan skepnad funnen i snön reste Tärnabykonstnären Monica L Edmondson ut på fjället norr om Polcirkeln för att låta hundra av sina samiskt influerade glaskärl möta snö och kyla – bekanta sig med ett kargt klimat på hemmaplan inför en större färd ut i världen (VK 16/2). Vi måste vara som kärl, menade Monica L Edmondson när hon berättade om sitt arbete, vi måste först hitta vår egen hemvist och hemkänsla, sedan ge oss ut och fylla på med andras erfarenheter.

Det lät självklart på det sätt som det gör när konstnärer beskriver sitt arbete; vi måste låta livet fylla oss men inte sluta oss när livskänslan är tillräcklig för att skapa en stadig bas utan förhålla oss öppna, lite snö och regn kan komma in men så måste det vara.
På twitter meddelar Edmondsons att inventeringen av kärlen efter expeditionen visar att alla kärlen höll – fjället prövade och fjället skonade.

Människan som ett kärl är en sympatisk bild att hålla i minne, ett ideal att kanske sträva mot när livet påbjuder slutenhet gentemot snöstormar och oberäkneliga kastvindar där ute.

 

Contemporary glass reflects Sami culture

Contemporary glass magazine online

Contemporary glass magazine online

Online contemporary glastidskrift (text på engelska och franska) av Glass Art Association of Canada 12 oktober 2010.

Contemporary Glass Reflects Sami Culture

 

Den säregna känslan av ett vinterrum

svkonsthantverkTidskriften Svenskt Konsthantverk nr 4 2009 sid. 12-17 ”Den säregna känslan av ett vinterrum” av Peter Öhrlén.