Contemporary glass reflects Sami culture

Contemporary glass magazine online

Contemporary glass magazine online

Online contemporary glastidskrift (text på engelska och franska) av Glass Art Association of Canada 12 oktober 2010.

Contemporary Glass Reflects Sami Culture