Konstnärlig gestaltning & Installation

Uppdrag för både privat och offentlig miljö. Exempel på tidigare arbeten:


Konstverk i sten och glas i Borgafjäll
Sista konstverket längst Konstvägen Sju Älvar.
Titel: Återkomst
År: 2013

Utgångspunkten till konstverket finns i området kring Borgafjäll. Valet av materialet sten representerar det heliga fjället Borgahällan och där finns taksilhuetten av Ralph Erskines Hotell Borgafjäll. Framförallt vill konstnären lyfta fram den historia och de berättelser som hör till det lokala samiska kulturarvet. Samer har funnits i området under lång tid och glaset är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby. Vem gömde trumman där, under vilken tid och varför?


Glasinstallation Villa Bergnäset
Glasinstallation i ett nybyggt arkitektritat hus, Villa Bergnäset utanför Tärnaby.
Titel: Villa Bergnäset
År: 2006
6 glaspaneler x 50 x 60 cm

En naturlig snöformation som vinden drivit fast på fönstret under en snöstorm, horisontlinjen av Laxfjället som man ser rakt genom huset samt färger som kompletterar huset och dess ägarinna är alla viktiga delar i den slutliga kompositionen.